Bioenergialämmitys

tarkoittaa ennen suurelta osin hukkaan menneen resurssin käyttämistä yksityiseksi ja yleiseksi taloudelliseksi hyödyksi. Yksittäinen talouden yksikkö; omakotiasuja, asunto-osakeyhtiö, maatalous- tai teollisuusyritys tai lämpöyhtiö käyttää nykyaikaista teknologiaa hyväkseen halvan ja ympäristöystävällisen polttoaineen hyödyntämiseksi. Näin syntyy yksityistaloudellista säästöä. Sen lisäksi saadaan ympäristön kannalta merkittäviä etuja. Biomassan polttaminen ei lisää CO2 päästöjä, vaan vähentää niitä korvatessaan fossiilisia polttoaineita. Biomassan poltto on tehty nykyaikaislla laitteilla niin tehokkaaksi, että palaminen on erittäin täydellistä ja haitalliset päästöt ympäristöön ovat minimissään. 

Logistiikaltaan öljyn kaltainen puupelletti on tasalaatuinen polttoaine, jonka poltto on ollut mahdollista automatisoida. Se sopii hyvin taajamakäyttöönkin. Puuhake ja muut vähemmän jalostusta vaativat biopolttonaineet , kuten erilaiset kasvin viljelyn sivutuotteet voidaan hyödyntää lämmöntuotannossa paikallisesti. Niidenkin poltto on pitkälle automatisoitua, mutta ne vievät enemmän tilaa ja sopivat sen vuoksi paremmin haja-asutusalueille.