Toimiva pellettilämmitys

Biomassan käyttö polttoaineena ei säästä ainoastaan luontoa, vaan se säästää myös selvää rahaa. Kiinteät biopolttoaineet ovat selkeästi halvempia energianlähteitä kuin fossiiliset polttoaineet tai sähkö. Biopolttoaineitten polttamiseen ei kulu myöskään merkittävästi sähköä. Laiteinvestointi maksaa itsensä lyhyessä ajassa takaisin polttoainekustannussäästöinä. Laadukkaat ja pitkäikäiset Tulimax tuoteet tuottavat pitkän elinikänsä aikana omistajalleen selvää rahaa.

 

Puupelletti on kotimainen, taloudellinen, ympäristöystävällinen ja vaivaton biopolttoaine lämmitykseen. Se on saha- ja puusepänteollisuuden puhtaista sivutuotteista: kutterinpurusta, hiontapölystä ja sahanpurusta valmistettua puristetta. Polttoaineena pelletti on tasalaatuista ja helposti käsiteltävää. Edullinen ja vakaahintainen pellettilämmitys soveltuu omakotitaloista maatalous- ja teollisuuskiinteistöihin. Lue myös pellettiostajan ohje Pellettienergia ry sivuilta.

Toimintaperiaate

Pellettilämmitys soveltuu vesikiertoiseen keskuslämmitysjärjestelmään. Keskuslämmityslaitteistoon kuuluu poltin, kattila, polttoaineen kuljetin ja säiliö sekä tarvittaessa lämminvesivaraaja. Säiliöitä on tehdasvalmisteisia, mutta vanerisen säiliön rakentamisesta on saatavilla myös RT-kortti. Vuosisäiliön kokoa suunniteltaessa tulee huomioida pellettin vuosikulutus ja toimituserän minimimäärä. Pannuhuoneeseen sijoitettava käsin, ruuvilla tai imusiirrolla täytettävä viikkosäilö saa olla enintään 500l. Jos rakennat pellettisiilon itse, tutustu huolellisesti rakennusohjeisiin.

Keskuslämmitysjärjestelmien ohella on saatavissa pellettitakkoja, joiden lämmitysvaikutus perustuu yleensä huoneilman kierrättämiseen.

Pellettilämmityslaitteiston toiminta alkaa siilon täytöstä. Isoihin, ns. vuosisiiloihin voidaan pelletti tilata suoraan valmistajalta puhallusautotäyttönä. Pellettiä on saatavilla myö suursäkeissä, n. 500kg, joilla siilon voi mallista ja sijoituspaikasta riippuen täyttää käsin, etukuormaimella tai vaikka imusiirrolla. Pellettiä myydään myös piensäkeissä n. 20kg, jotka soveltuvat lähinnä satunnaiseen pelletinkäyttöön.

Siilosta pelletti kulkee joko suoraan tai välisäiliön kautta polttimelle siirtoruuvilla tai imusiirtolaitteistolla. Ruuvilla tai ruuveilla toteutetun siirron enimmäispituudeksi suositellaan 3m, imusiirrolla on mahdollista toteutaa selvästi pidempiä siirtomatkoja.

Velmax- pellettipolttimessa pelletti tippuu syöttö- tai annosteluruuvilta palokatkoputken kautta suoraan polttimen palopäähän. Palo tapahtuu osittain paloputkessa, osittain kattilan tulipesässä. Runsaiden kaasuuntuvien aineidensa vuoksi puu tarvitsee erityisesti pystysuuntaisesti suuremman palotilan kuin esim. öljy. Tulipesästä lämpö siirtyy savukaasujen mukana kattilan konvektio-osaan, jossa tapahtuu lämmön siirtyminen lämmityskierron veteen. Lämpimälle käyttövedelle on oma lämmityskierukkansa kattilan yläosassa.

Polttimen toimintaa ohjaa termostaatti, joka käynnistää poltiimen kun kattilaveden lämpötila laskee alle asetettujen arvojen. Poltin myös sammuu automattisesti kun asetettu lämpötila on saavutettu.

Poltin ja kattila tarvitsevat huoltoa (n. 15min) kerran 1-2 kuussa, lämmön tarpeesta ja lämmitysjärjestelmän muusta asennuksesta riippuen (esim. mahdollinen lämminvesivaraaja, piipun veto ym.). Piipun vedon tasaamiseksi ja lämmöntuotannon optimoimiseksi suosittelemme piippuun asennettavaksi vedontasaajaa, joka imee laitteistn toiminnan kannalta "ylimääräisen" vedon suoraan pannuhuoneesta. Näin ylimääräinen ilma ei haittaa polttimen toimintaa tai jäähdytä kattilaa turhaan.

Laske pellettilämmityksen kustannukset Pellettienergia yhdistyksen laskurilla, saat myös vertailutietoa muihin lämmityksiin.

Laskuri löytyy täältä.

Pellettiostajan ohje