Tulimax lämmityskattilat

Biomassa on edullisinta mahdollista polttoainetta. Metsäisillä alueilla edullisinta on metsähake. Maatalous, teollisuus, koulut ja muut kunnalliset laitokset ovat kohteita, joissa voidaan lämmityskustannuksia merkittävästi alentaa. Lämpöyhtiöt tuottavat edullista lämpöä biomassalla. Taajamissa tuotetaan kaukolämpöa ja lämmitetään suuriakin kiinteistöjä myös pelletillä.

 

Tulimax kattilat on suunniteltu käytettäväksi erilaisten biomassan polttoon tarkoitettujen poltinten kanssa. Niissä kaikissa on otettu huomioon kiinteiden biopolttoaineiden piirteet kuten puhdistus ja tuhkanpoisto, tarkoituksenmukainen konvektio riittävine tulipintoineen ja riittävät, tarkoituksenmukaiset, ensiluokkaiset materiaalit.